• Rozwiązania
  • Wstrzymanie produkcji z powodu braku bezpieczeństwa

Wstrzymanie produkcji z powodu braku bezpieczeństwa

Dowiedz się jak wznowić pracę fabryki w zgodzie z działem BHP – bez stwarzania zagrożeń dla operatora.

Istnieje szereg powodów, przez które dział BHP może wstrzymać produkcję w fabryce. Jakie by nie były, wszystkie sprowadzają się do jednego – braku zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Można wyróżnić spośród nich 3 najczęściej występujące*.

 

Powód 1: maszyna nie spełnia wymagań bezpieczeństwa

 

Sprowadzona zza granicy kartoniarka nie posiada osłon? Świeżo kupiony transporter nie ma zabezpieczonych nabiegów? Z pozoru błahe przeoczenie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Zapewnienie o spełnianiu zasadniczych wymagań przed wprowadzeniem maszyny do obrotu spoczywa na barkach producenta (Art.5, 2006/42/WE). Ale jeżeli pracodawca zakupi maszyny nie spełniające wymogów, jego obowiązkiem jest wyposażyć maszyny w zabezpieczenia (KP Art. 216). Dodatkowo nie może wyposażyć stanowiska pracy w maszyny nie spełniające wymogów (KP Art. 217). W tym przypadku warto wykonać audyt bezpieczeństwa, który wykaże wszelkie niezgodności (więcej o audytach tutaj).

Powód 2: stanowisko pracy zagraża operatorowi

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy, dostosowanie maszyn i stanowiska pracy tak, by nie stanowiły zagrożenia i zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy leży po stronie pracodawcy (KP Art. 215).  Jeżeli linia produkcyjna przeszła modernizację i stanowiska pracy uległy zmianie (nawet minimalnej) należy wziąć pod uwagę, że mogą pojawić się na nich nowe zagrożenia (więcej o modernizacji tutaj). Czasem wymagana jest zmiana konstrukcji stanowiska lub zabezpieczeń (np. dołożenie osłony), w innych przypadkach wystarczy dołożenie indywidualnych środków ochronnych (np. rękawic ochronnych). Należy pamiętać, że pracownik ma prawo odmówić wykonywania czynności zawodowych, jeżeli warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom (KP Art. 210).

 

Powód 3: maszyna brała udział w wypadku

 

Ten powód jest ściśle powiązany z postępowaniem powypadkowym (kontrolami, dochodzeniem itp.) Maszyna nie ma prawa zostać udostępniona do pracy, dopóki nie przestanie stwarzać zagrożenia (więcej o wypadkach z udziałem maszyn tutaj). Najlepiej przeprowadzić audyt bezpieczeństwa, który wykaże wszelkie niezgodności. Warto w tym celu zwrócić się po pomoc do specjalistów. Dowiedz się, w jaki sposób pomyślnie wznowić pracę zakładu. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj bezpłatną konsultację.

Bezpłatna konsultacja
Twojego problemu

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +48 58 325 41 44 lub adresem mailowym biuro@tech-system.pl.

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Firma *
Wiadomość *
Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty, zgodnie z polityką prywatności.