Certyfikacja CE i dokumentacja – krok po kroku

Poznaj kamienie milowe certyfikacji CE  - kompletowanie dokumentacji bez tabu.

Zakres wymaganych dokumentów różni się w zależności od zakwalifikowania urządzenia. Jeśli status maszyny jest nieznany warto wykonać analizę prawną (więcej o analizie tutaj).

 

Od czego zacząć?

 

Jeśli status maszyny jest znany należy sięgnąć po Dyrektywę 2006/42/WE (w przypadku maszyn nowych) i rozpocząć kompletowanie dokumentacji. Maszyna ukończona powinna posiadać:
 

  • deklarację Zgodności WE,
  • tabliczkę znamionową ze znakiem CE,
  • instrukcję obsługi.

 

Znak CE nadaje producent maszyny ukończonej. W przypadku maszyny zespolonej lista dokumentów jest taka sama – z tą różnicą, że dotyczą linii jako całości. W przypadku maszyn nieukończonych (np. robotów przemysłowych) należy skompletować:
 

  • tabliczkę znamionową (bez znaku CE),
  • deklarację Włączenia
  • instrukcję montażu.

Wprowadzenie do obrotu na terenie UE

 

Za wprowadzenie maszyny do obrotu uznaje udostępnienie jej po raz pierwszy we Wspólnocie z zamiarem jej dystrybucji lub użytkowania, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie. Każda wprowadzona do obrotu maszyna (nawet zespolona czy głęboko modernizowana) musi posiadać wymaganą dokumentację.

 

Zarówno klasyfikacja maszyny, jak i kompletowanie dokumentacji bywa wyzwaniem dla niejednego integratora. Warto w tym celu zwrócić się po pomoc do specjalistów. Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić certyfikację CE krok po kroku. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj bezpłatną konsultację.

Bezpłatna konsultacja
Twojego problemu

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +48 58 325 41 44 lub adresem mailowym biuro@tech-system.pl.

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Firma *
Wiadomość *
Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty, zgodnie z polityką prywatności.