Pomiary

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie linii niezbędna jest kalibracja maszyn oraz wyposażenia ochronnego. Badania i pomiary wykonujemy zarówno podczas pełnego audytu jak i jako odrębną usługę.

Aby poddać analizie parametr maszyny – trzeba go najpierw określić. Usługi możliwe do wykonania różnią się w zależności od audytowanego urządzenia:

 

  • pomiary dobiegu (dla wszystkich maszyn),
  • pomiar kąta zatrzymania – pomiar dedykowany dla pras,
  • pomiar siły z użyciem siłomierza,
  • pomiary sił i nacisków dla robotów kolaboracyjnych.

 

Wszystkie pomiary wykonujemy z wykorzystaniem certyfikowanego sprzętu, który regularnie jest poddawany kalibracji.

Pomiar dobiegu określa czas zatrzymania maszyny po wtargnięciu w strefę zagrożenia i zadziałaniu elementu układu bezpieczeństwa. Wyniki pozwalają na prawidłowe dobranie i zdystansowanie zabezpieczeń danej strefy. Badanie wykonuje się też okresowo dla działających już aplikacji w celu potwierdzenie parametrów, sposobu montażu i czasów reakcji środków ochronnych.
Pomiar dobiegu jest składową oceny ryzyka. Badanie wykonywane jest też jako odrębna usługa dla użytkowników i konstruktorów maszyn. 
 
Elementami dla których wykonuję się badania dobiegu są: 

 

  • kurtyny i bariery bezpieczeństwa, 
  • przyciski sterowania oburęcznego, 
  • wyłączniki blokujące, 
  • skanery laserowe, 
  • maty naciskowe. 

Bezpłatna konsultacja
Twojego problemu

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +48 58 325 41 44 lub adresem mailowym biuro@tech-system.pl.

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Firma *
Wiadomość *
Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty, zgodnie z polityką prywatności.