Audyty / Ocena ryzyka

Audyt bezpieczeństwa polega na sprawdzeniu maszyny (lub linii) pod kątem zgodności z dyrektywami i normami. Kwintesencją jest wykazanie znalezionych niezgodności i zaproponowanie rozwiązań, które należy wdrożyć aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Co w ofercie?


Każdy klient otrzymuje spersonalizowaną ofertę. Przykładowy zakres usługi jest następujący:
 

  • przeprowadzenie audyty bezpieczeństwa maszyny/ linii produkcyjnej – na miejscu, u klienta, po wcześniej umówionym terminie,
  • wykonanie analizy zgodności z wymaganiami prawnymi oraz oceny ryzyka danej maszyny,
  • stworzenie zaleceń oraz wskazówek dotyczących dalszego postępowania – zależne od przebiegu audytu,
  • audyt weryfikacyjny – kontrola poprawności wdrożenia zaleceń.

 

Czym jest audyt?

 

Audyt bezpieczeństwa polega na sprawdzeniu maszyny (lub linii) pod kątem zgodności z dyrektywami i normami. Kontroli może podlegać zarówno maszyna jak i jej środki ochronne. W szczególnych przypadkach wykonuje się wyłącznie pomiar dobiegu, który określa czas zatrzymania maszyny po wtargnięciu w strefę zagrożenia i zadziałaniu elementu układu bezpieczeństwa. Kwintesencją jest wykazanie znalezionych niezgodności i zaproponowanie rozwiązań, które należy wdrożyć aby maszyna była bezpieczna. 
 

Procedura identyfikacji zagrożeń
 

W celu precyzyjnego wskazania adekwatnych środków ochronnych przeprowadza się ocena ryzyka. Celem tego procesu jest zgromadzenie informacji o wszystkich możliwych zagrożeniach, które mogą mieć miejsce przy użytkowaniu maszyny, ich oszacowanie i akceptowalność. Dokument ten jest kluczowym dla poprawnego dostosowania maszyny do wymagań minimalnych lub zasadniczych. Zaleca się przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:

 

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
  • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • przy tworzeniu zespołów maszyn.

 

Świadomość zagrożeń oraz poziomów ryzyka z nimi związanymi pozwala na skuteczną ochronę zdrowia i życia operatora podczas pracy. Warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa maszyny w ramach działań profilaktycznych – odpowiednio wcześnie podjęte kroki minimalizują ryzyko wystąpienia wypadku. Jeśli wypadek już ci się przydarzył – zajrzyj tutaj.

 

Potrzebujesz sprawdzić swoje maszyny? Chciałbyś upewnić się, że twoje maszyny nie stanowią zagrożenia? Wypełnij formularz zgłoszeniowy poniżej i uzyskaj bezpłatną konsultację w sprawie audytu.
 

Bezpłatna konsultacja
Twojego problemu

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +48 58 325 41 44 lub adresem mailowym biuro@tech-system.pl.

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Firma *
Wiadomość *
Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty, zgodnie z polityką prywatności.