• Rozwiązania
  • Przebudowa i modernizacja – o czym należy pamiętać?

Przebudowa i modernizacja – o czym należy pamiętać?

Ponowna certyfikacja na zgodność ze znakiem CE - kiedy jest absolutnie konieczna, kiedy dyskusyjna, a kiedy zbędna. 

Modernizacja jest dowolną zmianą na maszynie, która nie jest naprawą maszyny z użyciem identycznych komponentów jak w oryginale. Głęboko zmodernizowana maszyna oznacza maszynę nową, zgodna z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Wprowadzone zmiany nie oznaczają utraty sprawności, czasem mogą oznaczać po prostu niezgodność z normami.

 

Przykład: przysunięcie kurtyny bezpieczeństwa bliżej strefy zagrożenia – zmiana odległości może (ale nie musi) skutkować niezgodnością z normą PN-EN ISO 13855; nie oznacza to jednak, że maszyna została głęboko zmodernizowana czy zepsuta. Ważność straciła wyznaczona dla wcześniejszej pozycji bezpieczna odległość (jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy po prostu wyliczyć nową i upewnić się, że kurtyna znajduje się w odpowiednim miejscu).

 

Jak przeprowadzać analizę pod kątem głębokiej modernizacji?

 

Aby mieć pewność co do przeprowadzonych na maszynie zmian należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 

  • czy powstało nowe zagrożenie? Jeśli tak to czy nowe zagrożenie prowadzi do ryzyka?
  • czy wzrosło istniejące ryzyko?
  • czy istniejące środki ochronne na maszynie (np. osłony, kurtyny, rygle) są wystarczające?
  • czy istniejące ryzyko (zwiększony poziom istniejącego ryzyka lub ryzyko związane z nowopowstałym zagrożeniem) można wyeliminować lub wystarczająco zminimalizować za pomocą prostych zabezpieczeń?

Kiedy należy przeanalizować, czy maszyna przeszła głęboką modernizację?

 

Modyfikacja maszyny może (ale nie musi) nieść ze sobą powstanie nowego zagrożenia, które należy przeanalizować, a następnie zredukować ryzyko jego wystąpienia do poziomu akceptowalnego. Więcej o ocenie ryzyka tutaj

 

Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Warto zwrócić uwagę na następujące przykładowe zmiany w maszynie:

 

  • dołożenie dowolnego napędu napęd (mechaniczny, pneumatyczny, hydrauliczny, elektryczny),
  • dołożenie elementu, co skutkuje powstawaniem stref zgniotu / ścinania,
  • dołożenie miejsca pracy operatora,
  • zwiększenie ciśnienia pneumatycznego / hydraulicznego siłownikom,
  • zwiększenie temperatury procesu.

 

Przykładów może być wiele – wszystko zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Warto zwrócić się po pomoc do specjalistów. Dowiedz się, czy twoja maszyna przeszła głęboką modernizację. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i uzyskaj bezpłatną konsultację.
 

Bezpłatna konsultacja
Twojego problemu

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +48 58 325 41 44 lub adresem mailowym biuro@tech-system.pl.

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Firma *
Wiadomość *
Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty, zgodnie z polityką prywatności.