Bolesne decybele

Odbiór dźwięku jest zjawiskiem subiektywnym. Odgłos cicho otwieranej paczki ciasteczek dotrze do uszu przedszkolaka niczym warkot traktowa, a przykuta uwaga w jednej chwili spowoduje wygenerowanie komunikatu: "co tam jesz?" Z kolei praca maszyn (skutecznie zagłuszająca myśli operatorów) jest, zdaniem pracodawcy, alegorią szumu morza, co by się pracownikom za bardzo na urlopy nie chciało jeździć.


Więc jak to jest z tym hałasem?


Gwałtowne zmiany ciśnienia akustycznego mogą prowadzić między innymi  do perforacji błony bębenkowej. Aby uniknąć niepotrzebnej ekspozycji na zagrożenie opracowano liczne wytyczne dotyczące prawidłowego przeprowadzania pomiaru natężenia hałasu wraz z akceptowalnymi progami ciśnienia akustycznego. Dyrektywa 2003/10/WE (zwana potocznie "hałasową") określa dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy na poziomie 85 dB. Analizując ów ekspozycję należy brać pod uwagę nie tylko czas, ale też maksymalne i szczytowe wartości pomiaru:


  • maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB,
  • szczytowy poziomu dźwięku C nie może przekroczyć 135 dB.

Informacje na ten temat można znaleźć również w Ogólnopolskich przepisach BHP czy Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE.


Natężenie dźwięku panującego w hali produkcyjnej zależy nie tylko od ilości źródeł hałasu (tutaj: maszyn). Istotne są też takie parametry jak: wielkość przestrzeni, ilość działających jednocześnie maszyn, stopień wygłuszenia przestrzeni (inaczej fale akustyczne rozchodzą się w blaszanym baraku, inaczej w murowanej wygłuszonej hali). W przypadku pracy operatora istotnym czynnikiem jest odległość stanowiska obsługi od źródła dźwięku.


W przypadku, gdy po wykonaniu pomiarów emitowane przez maszyny ciśnienie akustyczne nie spełnia norm, należy podjęć wszelkie kroki, by ów hałas zminimalizować. Warto pamiętać, że środki ochrony indywidualnej stanowią uzupełnienie już wcześniej podjętych prób zminimalizowania poziomu ryzyka. Zanim pracownicy przyodzieją stylowe nauszniki należy (o ile to możliwe):


  • zminimalizować drgania maszyn,
  • zastosować osłony wygłuszające,
  • zoptymalizować parametry produkcji tak, by proces emitował jak najmniejsze natężenie dźwięku.


Jako ciekawostkę dodam, że ludzki krzyk generuje poziom hałasu równy 80 dB, a próg bólu wynosi około 120 dB, co nasuwa mi pewien wniosek: żaden ze specjalistów określających w normach wspomniane progi nigdy nie miał do czynienia z rozjuszonym przedszkolakiem, któremu odmówiono ciastka.

Bezpłatna konsultacja
Twojego problemu

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz. Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +48 58 325 41 44 lub adresem mailowym biuro@tech-system.pl.

Imię i nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Firma *
Wiadomość *
Polityka prywatności *

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych, w celu uzyskania oferty, zgodnie z polityką prywatności.