Wspieramy przemysł motoryzacyjny

Wspieramy przemysł motoryzacyjny

06.04.2017

Automotive Production Support to zamknięte spotkanie branżowe dla przemysłu motoryzacyjnego. W spotkaniu, już po raz drugi, uczestniczyliśmy jako dostawca usług doradczych związanych z bezpieczeńswem maszynowym. Wspólnie z Politechniką Gdańską prezentowaliśmy ofertę optymalizacji energetycznej zakładów przemysłowych. Bardzo ciekawa impreza, mówiąca dużo o potrzebach i potencjale rynku automotive.