Aktualności

Aktualności

  • 11.06.2021
    Jak zaplanować, wdrożyć i korzystać z potencjału mechanicznego pracownika?

    Wybierając rozwiązanie dla swojej produkcji warto szczegółowo analizować i oceniać dostępne rozwiązania technologiczne pod kątem oferowanych funkcji i systemów bezpieczeństwa, tak by do minimum zmniejszyć ryzyko zagrożenia zdrowia i życia pracowników zaangażowanych w proces produkcji...

  • 17.05.2021
    Robotyzacja, a bezpieczeństwo

    Dlaczego mówimy, że robotyzacja zwiększa bezpieczeństwo, skoro wciąż słyszymy, że roboty są niebezpieczne i niosą za sobą wiele zagrożeń?